Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 397 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
391
 • Năm 2004, tôi có mua một lô đất, khi đó giữa tôi và bên bán chỉ làm giấy tờ viết tay nhưng không đi công chứng, chứng thực
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 14:21:14 ngày 22/11/2019
Chi tiết
392
 • Gia đình tôi có khai hoang thửa đất để làm nông nghiệp năm 1991.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 14:18:15 ngày 22/11/2019
Chi tiết
393
 • Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn gồm những gì?
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • FAQs
 • Vào lúc 13:38:08 ngày 22/11/2019
Chi tiết
394
 • Thế nào là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt? Theo quy định của pháp luật thì quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải tuân thủ những điều kiện như thế nào?
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • FAQs
 • Vào lúc 13:43:15 ngày 22/11/2019
Chi tiết
395
 • YÊU CẦU TRẢ LỜI VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ ONLINE
 • UBND huyện Cư Mgar
 • ĐÀM THỊ NHÓI
 • Vào lúc 15:39:19 ngày 24/10/2019
Chi tiết
396
 • Xin được giải đáp về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
 • Sở Xây dựng
 • Lê Quang Thặng
 • Vào lúc 11:45:50 ngày 04/10/2018
Chi tiết
397
 • Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và hoàn thiện
 • Sở Xây dựng
 • Lê Ngọc Quý
 • Vào lúc 15:28:03 ngày 19/09/2018
Chi tiết