Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 404 thủ tục
dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
391
 • Tôi có sổ đỏ được cấp năm 2003. Nay, tôi muốn sang tên cho con trai tôi, tôi được cán bộ một cửa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 14:24:48 ngày 22/11/2019
Chi tiết
392
 • Thành phần Hồ sơ Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản gồm những loại giấy tờ gì?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • FAQs
 • Vào lúc 14:24:10 ngày 22/11/2019
Chi tiết
393
 • Lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke là bao nhiêu?
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • FAQs
 • Vào lúc 14:24:07 ngày 22/11/2019
Chi tiết
394
 • Quy định của pháp luật đối với hình thức quảng cáo đoàn người như thế nào? Các phương tiện quảng cáo khác như hội thảo, hội nghị, hội chợ, triễn lãm, tổ chức sự kiện, vật thể quảng cáo phải tuân thủ những quy định nào?
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • FAQs
 • Vào lúc 14:23:35 ngày 22/11/2019
Chi tiết
395
 • Năm 2001, tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 14:23:04 ngày 22/11/2019
Chi tiết
396
 • Theo quy định của pháp luật thì quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn với phương tiện giao thông và các phương tiện di động khác tại nội thành, nội thị của thành phố, thị xã có được phép không? việc quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự phải tuân thủ những quy định nào?
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • FAQs
 • Vào lúc 14:22:48 ngày 22/11/2019
Chi tiết
397
 • Năm 2017, khi khai báo thông tin để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi sử dụng giấychứng minh nhân dân (CMND) cũ
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 14:22:13 ngày 22/11/2019
Chi tiết
398
 • Năm 2004, tôi có mua một lô đất, khi đó giữa tôi và bên bán chỉ làm giấy tờ viết tay nhưng không đi công chứng, chứng thực
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 14:21:14 ngày 22/11/2019
Chi tiết
399
 • Gia đình tôi có khai hoang thửa đất để làm nông nghiệp năm 1991.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 14:18:15 ngày 22/11/2019
Chi tiết
400
 • Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn gồm những gì?
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • FAQs
 • Vào lúc 13:38:08 ngày 22/11/2019
Chi tiết
401
 • Thế nào là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt? Theo quy định của pháp luật thì quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải tuân thủ những điều kiện như thế nào?
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • FAQs
 • Vào lúc 13:43:15 ngày 22/11/2019
Chi tiết
402
 • YÊU CẦU TRẢ LỜI VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ ONLINE
 • UBND huyện Cư Mgar
 • ĐÀM THỊ NHÓI
 • Vào lúc 15:39:19 ngày 24/10/2019
Chi tiết
403
 • Xin được giải đáp về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
 • Sở Xây dựng
 • Lê Quang Thặng
 • Vào lúc 11:45:50 ngày 04/10/2018
Chi tiết
404
 • Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và hoàn thiện
 • Sở Xây dựng
 • Lê Ngọc Quý
 • Vào lúc 15:28:03 ngày 19/09/2018
Chi tiết