CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1119 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.001046.000.00.00.H15 Toàn trình Chấp thuận thiết kế kĩ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông Vận tải Quản lý hành lang an toàn đường bộ
2 1.000314.000.00.00.H15 Toàn trình Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ Sở Giao thông Vận tải Quản lý hành lang an toàn đường bộ
3 2.001921.000.00.00.H15 Toàn trình Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Sở Giao thông Vận tải Quản lý hành lang an toàn đường bộ
4 2.001963.000.00.00.H15 Toàn trình Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Sở Giao thông Vận tải Quản lý hành lang an toàn đường bộ
5 1.001087.000.00.00.H15 Toàn trình Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Sở Giao thông Vận tải Quản lý hành lang an toàn đường bộ
6 1.001061.000.00.00.H15 Toàn trình Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông Vận tải Quản lý hành lang an toàn đường bộ
7 1.001035.000.00.00.H15 Toàn trình Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Sở Giao thông Vận tải Quản lý hành lang an toàn đường bộ
8 1.000583.000.00.00.H15 Toàn trình Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông Vận tải Quản lý hành lang an toàn đường bộ
9 2.001915.000.00.00.H15 Toàn trình Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Sở Giao thông Vận tải Quản lý hành lang an toàn đường bộ
10 2.001919.000.00.00.H15 Toàn trình Thủ tục Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Sở Giao thông Vận tải Quản lý hành lang an toàn đường bộ
11 1.007841.000.00.00.H15 Một phần
(Trực
tuyến)
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện). Cấp Quận/huyện An toàn thực phẩm
12 1.011327 Một phần
(Trực
tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong siêu thị và trung tâm thương mại Sở Công Thương An toàn thực phẩm
13 2.000591.000.00.00.H15 Một phần
(Trực
tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An toàn thực phẩm
14 2.000535.000.00.00.H15 Một phần
(Trực
tuyến)
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An toàn thực phẩm
15 2.001171.000.00.00.H15 Toàn trình Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí