Loading...

Tìm thấy tổng số 2 hồ sơ

STT
Số VB
Đơn vị
Hồ sơ
Tình trạng
Văn bản
1
10/PXL-CNBMT
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRẦN VĂN CHUNG
 • Thôn 4, Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-221215-0084
 • 1.005194.000.00.00.H15 - Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai
  1.005194.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 15/12/2022 10:41:58
  - Hạn xử lý: 17/03/2023 16:02:46
  - Ngày hẹn trả: 17/03/2023 16:02:46
2
 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy chế biến cà phê hòa tan “Cà phê Ngon” tại Cụm Công nghiệp Cư Kuin, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk của Công ty TNHH Cà phê Ngon.
 

Trễ hạn