Loading...

Tìm thấy tổng số 2 hồ sơ

STT
Số VB
Đơn vị
Hồ sơ
Tình trạng
Văn bản
1
460/TXL-CNKBO
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • PHAN THỊ SANG
 • THÔN 7, Xã Hòa Sơn, Huyện Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 010.06.14.H15-230822-0025
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 22/08/2023 11:29:53
  - Hạn xử lý: 05/09/2023 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 05/09/2023 17:00:00
  - Ngày có KQ: 06/09/2023 06:24:25
  - Ngày trả KQ: 06/09/2023 15:09:48
2
116/BC-TNMT
 UBND Thị xã Buôn Hồ
 • TRƯƠNG THỊ HÁI
 • , Xã Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.61.H15-230815-0013
 • 1.000798.000.00.00.H15 - Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
  1.000798.000.00.00.H15
  15 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 15/08/2023 15:05:00
  - Hạn xử lý: 13/09/2023 10:51:05
  - Ngày hẹn trả: 13/09/2023 10:51:05
  - Ngày có KQ: 14/09/2023 08:25:40
  - Ngày trả KQ: 14/09/2023 10:47:14