Loading...

Tìm thấy tổng số 15 hồ sơ

STT
Số VB
Đơn vị
Hồ sơ
Tình trạng
Văn bản
1
02-PXL-CNKP 12/01/2024
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TẠ THỊ TUYẾT
 • THÔN BÌNH MINH, Xã Krông Búk, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 013.06.14.H15-230630-0047
 • 2.000889.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  2.000889.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 30/06/2023 14:49:59
  - Hạn xử lý: 01/02/2024 10:01:25
  - Ngày hẹn trả: 01/02/2024 11:30:00
  - Ngày có KQ: 05/02/2024 16:06:50
  - Ngày trả KQ: 05/02/2024 16:06:50
2
03
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRẦN ĐỨC ĐẠO
 • SỐ NHÀ 71/3 NAM QUỐC CANG, TỔ DÂN PHỐ 3, Phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 011.06.14.H15-231213-0037
 • 1.003003.000.00.00.H15 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
  1.003003.000.00.00.H15
  30 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 13/12/2023 14:03:48
  - Hạn xử lý: 01/02/2024 11:01:08
  - Ngày hẹn trả: 01/02/2024 11:30:00
  - Ngày có KQ: 07/02/2024 10:10:26
  - Ngày trả KQ: 07/02/2024 10:10:26
3
24
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN VĂN THẮNG
 • THÔN 10, Xã Ea Sar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 007.06.14.H15-240201-0087
 • 1.011441.000.00.00.H15 - Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
  1.011441.000.00.00.H15
  8 giờ làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 01/02/2024 16:25:47
  - Hạn xử lý: 02/02/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 02/02/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 04/02/2024 21:20:31
  - Ngày trả KQ: 14/02/2024 08:24:36
4
25
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN THỊ HIỆP
 • TỔ DÂN PHỐ 12, Thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 007.06.14.H15-240201-0082
 • 1.011441.000.00.00.H15 - Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
  1.011441.000.00.00.H15
  8 giờ làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 01/02/2024 15:53:46
  - Hạn xử lý: 02/02/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 02/02/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 04/02/2024 21:19:16
  - Ngày trả KQ: 06/02/2024 15:13:39
5
21
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • LÊ THỊ XOAN
 • THÔN 13, Xã Ea Păl, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 007.06.14.H15-240201-0092
 • 1.011441.000.00.00.H15 - Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
  1.011441.000.00.00.H15
  8 giờ làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 01/02/2024 16:46:49
  - Hạn xử lý: 02/02/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 02/02/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 04/02/2024 21:24:32
  - Ngày trả KQ: 06/02/2024 15:44:49
6
20
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN THỊ HÀ
 • Khu Thọ Xuân, Phường Hòa Lạc, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
 • Số hồ sơ: 007.06.14.H15-240201-0093
 • 1.011441.000.00.00.H15 - Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
  1.011441.000.00.00.H15
  8 giờ làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 01/02/2024 16:50:15
  - Hạn xử lý: 02/02/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 02/02/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 04/02/2024 21:16:44
  - Ngày trả KQ: 14/02/2024 08:23:15
7
25
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • LÊ KHẮC SU CAO
 • THÔN 12, Xã Ea Ô, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 007.06.14.H15-240201-0089
 • 1.011441.000.00.00.H15 - Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
  1.011441.000.00.00.H15
  8 giờ làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 01/02/2024 16:38:13
  - Hạn xử lý: 02/02/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 02/02/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 04/02/2024 21:21:39
  - Ngày trả KQ: 04/02/2024 21:21:39
8
26
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • KIỀU THƠ
 • TỔ DÂN PHỐ 8, Thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 007.06.14.H15-240201-0072
 • 1.011441.000.00.00.H15 - Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
  1.011441.000.00.00.H15
  8 giờ làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 01/02/2024 15:16:00
  - Hạn xử lý: 02/02/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 02/02/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 04/02/2024 21:17:43
  - Ngày trả KQ: 14/02/2024 08:26:10
9
22
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN THỊ HÀ
 • Khu Thọ Xuân, Phường Hòa Lạc, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
 • Số hồ sơ: 007.06.14.H15-240201-0091
 • 1.011441.000.00.00.H15 - Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
  1.011441.000.00.00.H15
  8 giờ làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 01/02/2024 16:44:30
  - Hạn xử lý: 02/02/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 02/02/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 04/02/2024 21:22:53
  - Ngày trả KQ: 14/02/2024 08:23:55
10
42-TXL CNKBO
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • DƯƠNG THỊ QUI
 • , Xã Hòa Lễ, Huyện Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 010.06.14.H15-240122-0013
 • 2.000889.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  2.000889.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 22/01/2024 10:24:13
  - Hạn xử lý: 05/02/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 05/02/2024 17:00:00
  - Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện giải quyết
11
45TXL_CNKBO
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRƯƠNG THỊ MỸ TRINH
 • Buôn Blăk, Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 010.06.14.H15-240122-0005
 • 2.000889.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  2.000889.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 22/01/2024 13:37:39
  - Hạn xử lý: 06/02/2024 08:57:17
  - Ngày hẹn trả: 06/02/2024 08:57:17
  - Ngày có KQ: 07/02/2024 16:47:18
  - Ngày trả KQ: 15/02/2024 07:42:26
12
46-TXL CNKBO
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRƯƠNG THỊ MỸ TRINH
 • Buôn Blăk, Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 010.06.14.H15-240122-0007
 • 2.000889.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  2.000889.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 22/01/2024 13:36:13
  - Hạn xử lý: 06/02/2024 09:00:02
  - Ngày hẹn trả: 06/02/2024 09:00:02
  - Ngày có KQ: 07/02/2024 16:56:02
  - Ngày trả KQ: 15/02/2024 07:43:04
13
 Sở Tư pháp

Thông báo số 06/TB-STP ngày 12/01/2024 về việc trả kết quả Phiếu lý lịch tư pháp cho ông Phạm Phong Phú, địa chỉ Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
 

Đang đề nghị Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an.

14
 Sở Tư pháp

Thông báo số 07/TB-STP ngày 12/01/2024 về việc trả kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp cho ông Ngô Quang Thắng, địa chỉ: Phường Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đák Lắk

Đang đề nghị Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an.

15
 Sở Tư pháp

Thông báo số 22/TB-STP ngày 20/02/2024 về việc trả kết quả Phiếu Lý lịch tư pháp cho ông Nguyễn Văn Vũ, địa chỉ: Xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đang đề nghị Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an.