Loading...

Tìm thấy tổng số 44 hồ sơ

STT
Số VB
Đơn vị
Hồ sơ
Tình trạng
Văn bản
1
146
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRẦN VĂN TÙNG
 • 510A LÊ DUẨN, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240523-0072
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 23/05/2024 09:39:24
  - Hạn xử lý: 04/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 04/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 03/06/2024 17:16:32
  - Ngày trả KQ: 04/06/2024 16:54:55
2
33a
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • LƯƠNG XUÂN HÀNH
 • THÔN QUYẾT TÂM, Xã Ea Tih, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 007.06.14.H15-240312-0102
 • QLDD-76 - Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (thực hiện đối với trường hợp bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất) thực hiện đồng thời với thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
  QLDD-76
  14 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 12/03/2024 16:33:04
  - Hạn xử lý: 05/06/2024 10:08:52
  - Ngày hẹn trả: 05/06/2024 10:08:52
  - Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện giải quyết
3
141
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
 • , Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240524-0208
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 24/05/2024 16:47:44
  - Hạn xử lý: 05/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 05/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 28/05/2024 16:47:23
  - Ngày trả KQ: 29/05/2024 17:58:09
4
148
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • LÊ PHƯỚC CƯỜNG (UQ) - NGUYỄN XUÂN THẮNG
 • TDP 7, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240527-0193
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 27/05/2024 16:04:54
  - Hạn xử lý: 06/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 06/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 04/06/2024 13:52:36
  - Ngày trả KQ: 05/06/2024 18:03:48
5
09/TXL-UBND
 UBND huyện Ea Hleo
 • PHAN DŨNG
 • , Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.27.65.H15-240605-0003
 • 1.001193.000.00.00.H15 - Thủ tục đăng ký khai sinh
  1.001193.000.00.00.H15
  1 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 05/06/2024 16:23:01
  - Hạn xử lý: 06/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 06/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 10/06/2024 08:01:59
  - Ngày trả KQ: 10/06/2024 08:04:25
6
147
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • LÊ PHƯỚC CƯỜNG (UQ) - NGUYỄN XUÂN THANH
 • TDP 7, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240527-0204
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 27/05/2024 16:14:28
  - Hạn xử lý: 06/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 06/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 04/06/2024 13:51:33
  - Ngày trả KQ: 05/06/2024 18:02:36
7
90/TB-STP
 Sở Tư pháp
 • LÊ THANH PHONG
 • Số hồ sơ: 000.00.16.H15-240517-0014
 • 2.000488.000.00.00.H15 - Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
  2.000488.000.00.00.H15
  15 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 17/05/2024 09:39:08
  - Hạn xử lý: 07/06/2024 09:39:08
  - Ngày hẹn trả: 07/06/2024 09:39:08
  - Ngày có KQ: 11/06/2024 07:00:00
8
134
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRIỆU QUANG HÙNG
 • 60 Lê Thị Riêng, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240524-0111
 • QLDD-63 - Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) thực hiện đồng thời thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
  QLDD-63
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 24/05/2024 11:04:00
  - Hạn xử lý: 07/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 07/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 24/05/2024 16:42:16
  - Ngày trả KQ: 27/05/2024 21:09:18
9
121
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRẦN ANH QUANG (UQ) - VƯƠNG VŨ TUẤN ANH
 • 292 Điện Biên Phủ, Tổ dân phố 2, Phường Thành Công, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240506-0100
 • QLDD-50 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp thực hiện đồng thời với thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  QLDD-50
  25 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 06/05/2024 11:02:03
  - Hạn xử lý: 10/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 10/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 17/05/2024 11:00:40
  - Ngày trả KQ: 25/05/2024 08:07:44
10
122
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN ĐỨC VŨ
 • THÔN LÔ 13, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240507-0055
 • QLDD-50 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp thực hiện đồng thời với thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  QLDD-50
  25 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 07/05/2024 09:25:10
  - Hạn xử lý: 11/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 11/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 17/05/2024 15:01:20
  - Ngày trả KQ: 31/05/2024 16:55:39
11
153
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • DƯƠNG HOÀNG MẠNH (CON) - HOÀNG THỊ HƯƠNG
 • LIÊN GIA 6, TỔ DÂN PHỐ 5, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240531-0139
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 31/05/2024 14:10:56
  - Hạn xử lý: 12/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 12/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 06/06/2024 17:33:33
  - Ngày trả KQ: 17/06/2024 21:11:57
12
93/TB-STP
 Sở Tư pháp
 • NGUYỄN HỒNG PHÚC
 • thôn 10
 • Số hồ sơ: 000.00.16.H15-240520-0029
 • 2.000488.000.00.00.H15 - Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
  2.000488.000.00.00.H15
  15 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 24/05/2024 13:21:19
  - Hạn xử lý: 14/06/2024 13:30:00
  - Ngày hẹn trả: 14/06/2024 13:30:00
  - Ngày có KQ: 18/06/2024 17:48:52
  - Ngày trả KQ: 18/06/2024 17:48:52
13
164
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN MINH THỤY (A UQ) - TRẦN ANH TUẤN
 • Thôn 4, Xã Hòa Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240606-0180
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 06/06/2024 13:57:43
  - Hạn xử lý: 18/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 18/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 14/06/2024 14:48:27
  - Ngày trả KQ: 17/06/2024 21:24:36
14
158
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRẦN VĂN SÁU (UQ) - PHẠM VĂN PHƯƠNG
 • Thôn 1, Xã Hòa Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240606-0062
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 06/06/2024 08:27:38
  - Hạn xử lý: 18/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 18/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 11/06/2024 11:40:34
  - Ngày trả KQ: 12/06/2024 20:09:51
15
162
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • VŨ THỊ NỤ (CON NGUYỄN XUÂN SÁU)
 • Thôn 4, Xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240605-0108
 • QLDD-57 - Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu thực hiện đồng thời Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
  QLDD-57
  13 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 05/06/2024 10:29:20
  - Hạn xử lý: 24/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 24/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 14/06/2024 14:46:09
  - Ngày trả KQ: 14/06/2024 14:46:09