Loading...

Tìm thấy tổng số 4 hồ sơ

STT
Số VB
Đơn vị
Hồ sơ
Tình trạng
Văn bản
1
418/TXL-CNEK
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRẦN THANH HẢI
 • Thôn Thành Đạt, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 • Số hồ sơ: 000.00.14.H15-210824-0384
 • 1.004199.000.00.00.H15 - Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  1.004199.000.00.00.H15
  7 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 24/08/2021 10:48:46
  - Hạn xử lý: 06/09/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 06/09/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 09/09/2021 17:10:00
  - Ngày trả KQ: 09/09/2021 17:10:00
2
108
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN NGỌC BẢO THI
 • 268 Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
 • Số hồ sơ: 000.00.14.H15-210826-0528
 • 1.004199.000.00.00.H15 - Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  1.004199.000.00.00.H15
  7 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 26/08/2021 13:48:38
  - Hạn xử lý: 08/09/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 08/09/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 17/09/2021 08:42:00
3
435/TXL-CNEK
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NÔNG VĂN TÝ
 • Thôn 14, Xã Cư Yang, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.14.H15-210825-0352
 • 2.000410.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
  2.000410.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 25/08/2021 10:24:46
  - Hạn xử lý: 13/09/2021 15:15:17
  - Ngày hẹn trả: 13/09/2021 15:15:17
  - Trạng thái: Hồ sơ đang tạm dừng
4
107
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • ĐOÀN MẬU TIÊN
 • TDP 3, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.14.H15-210816-0083
 • 2.000410.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
  2.000410.000.00.00.H15
  17 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 16/08/2021 08:25:05
  - Hạn xử lý: 16/09/2021 15:22:34
  - Ngày hẹn trả: 16/09/2021 15:22:34