Thủ tục cấp lại Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, thủ tục Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Đinh Công Quang Tuấn — lúc 20:52:01 ngày 09/04/2024

Tháng 01/2023, tôi có nộp hồ sơ đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại thửa đất số 177, tờ bản đồ số 72 tại địa chỉ xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk theo Giấy chứng nhận QSDĐ số DĐ245554 do Sở TN và MT tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 06/04/2022, số vào sổ cấp GCN: CS 04478.
Do sơ sót tôi đã bị thất lạc Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả; đến nay tôi chưa nhận được kết quả xử lý thủ tục hành chính từ UBND huyện Krong Buk.
Tôi mong muốn nhận được hướng dẫn để xin Cấp lại Giấy hẹn trả kết quả và tiếp tục tiến hành các thủ tục tiếp theo để hoàn thành Chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên.

Trả lời

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đã liên hệ hướng dẫn công dân thực hiện.

Quản trị cơ quan huyện Krông Búk — lúc 15:24:54 ngày 10/04/2024

Quay lại danh sách câu hỏi