CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 304 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
76 2.000806.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp - Hộ tịch
77 1.009995.000.00.00.H15 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp Trung ương, cấp tỉnh Cấp Quận/huyện Hoạt động xây dựng
78 1.001279.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
79 2.000992.000.00.00.H15 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp Quận/huyện Chứng thực
80 2.001019.000.00.00.H15 Chứng thực di chúc Cấp Quận/huyện Chứng thực
81 2.000513.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp - Hộ tịch
82 1.009996.000.00.00.H15 Cấp giấy phép di dời đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp Trung ương, cấp tỉnh Cấp Quận/huyện Hoạt động xây dựng
83 2.000620.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
84 2.000364.000.00.00.H15 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Cấp Quận/huyện Thi đua khen thưởng.
85 2.001008.000.00.00.H15 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Cấp Quận/huyện Chứng thực
86 2.001016.000.00.00.H15 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
87 1.001766.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp - Hộ tịch
88 1.004884.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Cấp Quận/huyện Tư pháp - Hộ tịch
89 1.001612.000.00.00.H15 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
90 2.000615.000.00.00.H15 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước