CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1649 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 2.000216.000.00.00.H15 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Bảo trợ xã hội
62 1.005062.000.00.00.H15 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Nội vụ Giáo dục Thường xuyên
63 1.001894.000.00.00.H15 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tín ngưỡng tôn giáo
64 1.004022.000.00.00.H15 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chăn nuôi và Thú y
65 1.004363.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
66 1.005434.000.00.00.H15 Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính Quản lý công sản
67 1.003010.000.00.00.H15 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Sở Tài nguyên và Môi trường Quản lý Đất đai
68 1.010733.000.00.00.H15 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
69 1.000778.000.00.00.H15 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Quản lý khoáng sản
70 1.005408.000.00.00.H15 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Quản lý khoáng sản
71 1.004232.000.00.00.H15 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
72 2.002191.000.00.00.H15 Phục hồi danh dự(cấp tỉnh) Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước
73 1.001071.000.00.00.H15 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng
74 1.001877.000.00.00.H15 Thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng
75 2.001815.000.00.00.H15 Cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản