CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1649 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 1.009319.000.00.00.H15 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức, biên chế
32 1.003822.000.00.00.H15 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
33 1.000934.000.00.00.H15 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội vụ Thi đua khen thưởng
34 2.001717.000.00.00.H15 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
35 1.010194.000.00.00.H15 Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
36 1.009435.000.00.00.H15 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công An tỉnh Đăk Lăk Phòng cháy, chữa cháy
37 1.000377.000.00.00.H15 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (thực hiện ở cấp tỉnh) Công An tỉnh Đăk Lăk Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
38 D-01 Cấp điện sinh hoạt Công ty Điện lực Đắk Lắk Điện
39 2.000535.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An toàn thực phẩm
40 1.001158.000.00.00.H15 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Công Thương Công nghiệp nặng
41 2.000309.000.00.00.H15 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Quản lý bán hàng đa cấp
42 2.000331.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Sở Công Thương Công nghiệp địa phương
43 2.000142.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Sở Công Thương Kinh doanh khí
44 1.001005.000.00.00.H15 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
45 2.000190.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước