CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 297 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005462.000.00.00.H15 Phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước
2 2.002165.000.00.00.H15 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Bồi thường nhà nước
3 H.2.000815.000.00.00.H15 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
4 H.2.000843.000.00.00.H15 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
5 X.2.000815.000.00.00.H15 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
6 1.002143.000.00.00.H15 Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công LĐTBXH-Chính sách người có công
7 1.002252.000.00.00.H15 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần cho thân nhân người có công với cách mạng từ trần LĐTBXH-Chính sách người có công
8 1.002429.000.00.00.H15 Giải quyết chế độ người Hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày LĐTBXH-Chính sách người có công
9 1.002440.000.00.00.H15 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế LĐTBXH-Chính sách người có công
10 1.003159.000.00.00.H15 Di chuyển hài cốt liệt sỹ LĐTBXH-Chính sách người có công
11 1.003423.000.00.00.H15 Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng LĐTBXH-Chính sách người có công
12 1.000798.000.00.00.H15 Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Quản lý Đất đai
13 2.000381.000.00.00.H15 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Quản lý Đất đai
14 2.001234.000.00.00.H15 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Quản lý Đất đai
15 H-QLDD01 Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân Quản lý Đất đai