CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 120 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005125.000.00.00.H15 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã
2 TĐDA-01 Rà soát, tổng hợp kết quả thẩm định trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Thẩm định dự án
3 ĐT-01 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thẩm định dự án
4 2.002013.000.00.00.H15 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã
5 1.006775.000.00.00.H15 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Thẩm định dự án
6 TĐDA-02 Rà soát, tổng hợp kết quả thẩm định trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thẩm định dự án
7 1.005003.000.00.00.H15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã
8 TĐDA-03 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách Thẩm định dự án
9 ĐT-03 Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu Thẩm định dự án
10 2.002006.000.00.00.H15 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
11 1.005122.000.00.00.H15 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Hợp tác xã
12 TĐDA-04 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách Thẩm định dự án
13 2.001979.000.00.00.H15 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Hợp tác xã
14 TĐDA-05 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng Thẩm định dự án
15 2.001957.000.00.00.H15 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Hợp tác xã