CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 40 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.001622.000.00.00.H15 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo
2 1.001639.000.00.00.H15 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo
3 1.003702.000.00.00.H15 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo
4 1.004438.000.00.00.H15 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo
5 1.004439.000.00.00.H15 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo
6 1.004440.000.00.00.H15 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo
7 1.004442.000.00.00.H15 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo
8 1.004444.000.00.00.H15 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo
9 1.004475.000.00.00.H15 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại. Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo
10 1.004494.000.00.00.H15 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo
11 1.004496.000.00.00.H15 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo
12 1.004515.000.00.00.H15 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo
13 1.004552.000.00.00.H15 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo
14 1.004555.000.00.00.H15 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo
15 1.004563.000.00.00.H15 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo