Loading...

Tìm thấy tổng số 72 hồ sơ

STT
Số VB
Đơn vị
Hồ sơ
Tình trạng
Văn bản
31
30
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN THỊ HỒNG
 • thôn 2A, Xã Hòa Tiến, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 013.06.14.H15-240517-0053
 • 2.000889.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  2.000889.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 17/05/2024 11:27:24
  - Hạn xử lý: 03/06/2024 08:02:47
  - Ngày hẹn trả: 03/06/2024 11:30:00
  - Ngày có KQ: 04/06/2024 09:16:04
  - Ngày trả KQ: 04/06/2024 09:16:04
32
39
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NHỮ VĂN NGỮ
 • LÀNG TU, Xã Ia Lâu, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
 • Số hồ sơ: 007.06.14.H15-240408-0056
 • QLDD-76 - Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (thực hiện đối với trường hợp bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất) thực hiện đồng thời với thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
  QLDD-76
  14 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 08/04/2024 11:28:14
  - Hạn xử lý: 03/06/2024 08:13:47
  - Ngày hẹn trả: 03/06/2024 08:13:47
  - Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện giải quyết
33
33
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • H NGỌC AYŬN
 • BUÔN ĚA KMĂT, Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 013.06.14.H15-240503-0046
 • 2.000889.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  2.000889.000.00.00.H15
  17 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 03/05/2024 13:22:51
  - Hạn xử lý: 03/06/2024 09:30:06
  - Ngày hẹn trả: 03/06/2024 11:30:00
  - Ngày có KQ: 04/06/2024 08:07:18
  - Ngày trả KQ: 04/06/2024 08:07:18
34
35
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • PHAN QUANG THẨM
 • THÔN PHƯỚC LỘC 3, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 013.06.14.H15-240503-0048
 • 2.000889.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  2.000889.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 03/05/2024 13:31:40
  - Hạn xử lý: 05/06/2024 11:09:09
  - Ngày hẹn trả: 05/06/2024 11:30:00
  - Ngày có KQ: 06/06/2024 08:11:27
  - Ngày trả KQ: 06/06/2024 08:11:27
35
149
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRẦN ĐÌNH HOÀNG (UQ) - NGUYỄN HỮU HÙNG
 • 872 HÙNG VƯƠNG, TỔ DÂN PHỐ 4, Phường Thiện An, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240524-0112
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 24/05/2024 11:05:33
  - Hạn xử lý: 05/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 05/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 04/06/2024 13:53:07
  - Ngày trả KQ: 06/06/2024 21:44:41
36
140
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • ĐỖ THỊ THÙY DUNG (UQ) - NÙNG NGỌC TUẤN
 • TỔ DÂN PHỐ 3, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240524-0086
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 24/05/2024 10:12:20
  - Hạn xử lý: 05/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 05/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 30/05/2024 13:48:47
  - Ngày trả KQ: 30/05/2024 17:27:22
37
11/TXL-UBND
 UBND huyện Ea Hleo
 • TRẦN THỊ LY LY
 • Thôn 6, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.27.65.H15-240606-0003
 • 1.000894.000.00.00.H15 - Thủ tục đăng ký kết hôn
  1.000894.000.00.00.H15
  1 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 06/06/2024 14:50:47
  - Hạn xử lý: 07/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 07/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 10/06/2024 08:01:59
  - Ngày trả KQ: 10/06/2024 08:04:23
38
01/PXL-PYT
 UBND Thị xã Buôn Hồ
 • BÙI VĂN ĐỨC
 • , Phường An Bình, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.61.H15-240511-0001
 • 1.010929 - Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện).
  1.010929
  20 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 13/05/2024 07:48:30
  - Hạn xử lý: 10/06/2024 07:48:30
  - Ngày hẹn trả: 10/06/2024 07:48:30
  - Ngày có KQ: 17/06/2024 07:26:24
  - Ngày trả KQ: 17/06/2024 07:35:37
39
155
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN VĂN SƠN
 • TỔ DÂN PHỐ 3, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240529-0198
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 29/05/2024 16:09:03
  - Hạn xử lý: 10/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 10/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 07/06/2024 16:24:40
  - Ngày trả KQ: 11/06/2024 13:04:54
40
160_TXLCNKBO
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN TRUNG THÀNH
 • , Xã Hòa Lễ, Huyện Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 010.06.14.H15-240517-0002
 • 2.000889.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  2.000889.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 17/05/2024 08:01:52
  - Hạn xử lý: 11/06/2024 15:46:52
  - Ngày hẹn trả: 11/06/2024 15:46:52
  - Ngày có KQ: 12/06/2024 22:13:09
  - Ngày trả KQ: 11/07/2024 19:36:24
41
120
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG (GGT)- NGUYỄN VĂN BIÊN
 • 39 Phạm Văn Đồng, Phường Tân Hòa, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240508-0106
 • QLDD-50 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp thực hiện đồng thời với thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  QLDD-50
  25 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 08/05/2024 10:57:29
  - Hạn xử lý: 12/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 12/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 16/05/2024 14:40:16
  - Ngày trả KQ: 18/05/2024 21:32:20
42
151
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • LƯƠNG THỊ NGUYỆT
 • Tổ Dân Phố 7, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240603-0093
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 03/06/2024 11:07:52
  - Hạn xử lý: 13/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 13/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 06/06/2024 17:32:30
  - Ngày trả KQ: 07/06/2024 18:01:31
43
161
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • H' MŨN NIÊ KDĂM
 • Buôn Păn Lăm, Phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240527-0173
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 27/05/2024 15:28:45
  - Hạn xử lý: 14/06/2024 14:22:09
  - Ngày hẹn trả: 14/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 14/06/2024 14:30:24
  - Ngày trả KQ: 18/06/2024 21:30:23
44
160
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRẦN PHI NGỌC YẾN
 • THÔN 3, Xã Cư ÊBur, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240605-0180
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 05/06/2024 15:14:10
  - Hạn xử lý: 17/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 17/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 13/06/2024 11:31:11
  - Ngày trả KQ: 17/06/2024 21:20:06
45
157
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN THỊ LỆ CHÂU
 • Thôn 11, Xã Hòa Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240606-0188
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 06/06/2024 14:09:49
  - Hạn xử lý: 18/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 18/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 07/06/2024 16:13:30
  - Ngày trả KQ: 08/06/2024 11:52:50