Đến tháng 6
Tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết

99,7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/06/2024)