Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 399 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
91
 • Hiện Công ty của tôi (100% vốn Việt Nam) đang đầu tư một dự án tại địa bàn tỉnh A, trường hợp Công ty muốn tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư thì cần thực hiện thủ tục gì?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:15:34 ngày 25/11/2019
Chi tiết
92
 • Nộp hồ sơ xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế ở đâu?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:11:06 ngày 25/11/2019
Chi tiết
93
 • Cách thức nộp hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trực tuyến như thế nào?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:09:35 ngày 25/11/2019
Chi tiết
94
 • Hiện Công ty của tôi (100% vốn Việt Nam) đang đầu tư một dự án tại địa bàn tỉnh A, trường hợp Công ty muốn chấm dứt hoạt động dự án đầu tư thì cần thực hiện thủ tục gì?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:08:26 ngày 25/11/2019
Chi tiết
95
 • Hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải gửi trước thời điểm dự kiến tổ chức là bao nhiêu ngày?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:08:19 ngày 25/11/2019
Chi tiết
96
 • Nêu trình tự giải quyết thủ tục cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:07:11 ngày 25/11/2019
Chi tiết
97
 • Các cơ quan, tổ chức sẽ nhận kết quả giải quyết thủ tục xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế ở đâu?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:06:06 ngày 25/11/2019
Chi tiết
98
 • Quy định chi tiết việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:03:40 ngày 25/11/2019
Chi tiết
99
 • Công ty thực hiện chương trình khuyến mại tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng có phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương hay không?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 18:02:48 ngày 24/11/2019
Chi tiết
100
 • Chiết khấu thương mại có phải thực hiện thông báo khuyến mại với Sở Công Thương không?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 18:01:44 ngày 24/11/2019
Chi tiết
101
 • Muốn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai, thì như thế nào?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 18:00:55 ngày 24/11/2019
Chi tiết
102
 • Công ty muốn trở thành thương nhân kinh doanh mua bán khí, thì điều kiện như thế nào?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 17:59:55 ngày 24/11/2019
Chi tiết
103
 • Công ty muốn lên tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. Vậy điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu như thế nào?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 17:58:58 ngày 24/11/2019
Chi tiết
104
 • Công ty mới xây dựng hoàn thiện cửa hàng xăng dầu, hiện muốn cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thì thành phần hồ sơ gồm những gì?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 17:57:43 ngày 24/11/2019
Chi tiết
105
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng không có Giấy chứng nhận thì bị xử lý như thế nào? Biện pháp khắc phục hậu quả?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 17:56:45 ngày 24/11/2019
Chi tiết