Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 405 thủ tục
dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
91
 • Thế nào là hội nghị, hội thảo quốc tế?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:19:36 ngày 25/11/2019
Chi tiết
92
 • Tôi muốn thành lập doanh nghiệp với lĩnh vực kinh doanh nông sản thì cách đăng ký và ghi ngành như thế nào?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:18:55 ngày 25/11/2019
Chi tiết
93
 • Khi nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần và khi thành lập mới doanh nghiệp thì tôi có cần thống nhất thời điểm góp vốn của các thành viên/cổ đông công ty ghi trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Danh sách thành viên/cổ đông và Điều lệ công ty không ?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:17:41 ngày 25/11/2019
Chi tiết
94
 • Thủ tục xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đắk Lắk gồm những gì?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:17:37 ngày 25/11/2019
Chi tiết
95
 • Có thể nộp hồ sơ xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trực tuyến không?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:16:47 ngày 25/11/2019
Chi tiết
96
 • Tôi và một số người bạn có ý định góp vốn thành lập công ty cổ phần. Tuy nhiên, chúng tôi đang gặp vướng mắc về vấn đề đặt tên công ty. Tôi xin hỏi việc đặt tên công ty như thế nào là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:16:33 ngày 25/11/2019
Chi tiết
97
 • Hiện Công ty của tôi (100% vốn Việt Nam) đang đầu tư một dự án tại địa bàn tỉnh A, trường hợp Công ty muốn tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư thì cần thực hiện thủ tục gì?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:15:34 ngày 25/11/2019
Chi tiết
98
 • Nộp hồ sơ xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế ở đâu?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:11:06 ngày 25/11/2019
Chi tiết
99
 • Cách thức nộp hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trực tuyến như thế nào?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:09:35 ngày 25/11/2019
Chi tiết
100
 • Hiện Công ty của tôi (100% vốn Việt Nam) đang đầu tư một dự án tại địa bàn tỉnh A, trường hợp Công ty muốn chấm dứt hoạt động dự án đầu tư thì cần thực hiện thủ tục gì?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:08:26 ngày 25/11/2019
Chi tiết
101
 • Hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải gửi trước thời điểm dự kiến tổ chức là bao nhiêu ngày?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:08:19 ngày 25/11/2019
Chi tiết
102
 • Nêu trình tự giải quyết thủ tục cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:07:11 ngày 25/11/2019
Chi tiết
103
 • Các cơ quan, tổ chức sẽ nhận kết quả giải quyết thủ tục xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế ở đâu?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:06:06 ngày 25/11/2019
Chi tiết
104
 • Quy định chi tiết việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:03:40 ngày 25/11/2019
Chi tiết
105
 • Công ty thực hiện chương trình khuyến mại tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng có phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương hay không?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 18:02:48 ngày 24/11/2019
Chi tiết