Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 404 thủ tục
dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
61
 • Xin hỏi có bao nhiêu loại giấy phép tài nguyên nước và nội dung thể hiện trên giấy phép?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:43:35 ngày 25/11/2019
Chi tiết
62
 • Gia đình tôi khai hoang một mảnh đất, sinh sống và đã làm nhà ở 100m2 trên thửa đất đó từ trước năm 1982, nhưng không có giấy tờ. Xin hỏi, thửa đất gia đình tôi đang sinh sống có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:42:58 ngày 25/11/2019
Chi tiết
63
 • Gia đình tôi hiện đang sinh sống trên mảnh đất mua lại của 1 gia đình tại phường Tân Hòa từ ngày 1/11/1986 đến nay (chỉ có giấy tờ viết tay giữa hai bên) chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy gia đình tôi có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không, nếu có thì thủ tục như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:41:38 ngày 25/11/2019
Chi tiết
64
 • Đề nghị hướng dẫn về trách nhiệm giám sát dự án đầu tư công của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:39:20 ngày 25/11/2019
Chi tiết
65
 • Ở cấp tỉnh, cơ quan nào là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:38:36 ngày 25/11/2019
Chi tiết
66
 • Đề nghị hướng dẫn về phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan khác ở địa phương.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:37:36 ngày 25/11/2019
Chi tiết
67
 • Có bắt buộc phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt hay không?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:36:43 ngày 25/11/2019
Chi tiết
68
 • Doanh nghiệp chúng tôi dự kiến thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn tỉnh (tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số huyện khác). Chúng tôi đang trong quá trình hoàn tất thủ tục hành chính theo quy định pháp luật. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 dự án của chúng tôi thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và 01 dự án thuộc đối tượng phải đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường. Vậy quy trình tiếp nhận và thời gian xử lý 02 thủ tục như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:35:47 ngày 25/11/2019
Chi tiết
69
 • Tôi đã nộp hồ sơ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cách thức theo dõi kết quả xử lý hồ sơ trên hệ thống mạng như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:35:12 ngày 25/11/2019
Chi tiết
70
 • Thời gian giải quyết của Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP là bao nhiêu ngày?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • FAQs
 • Vào lúc 08:34:53 ngày 25/11/2019
Chi tiết
71
 • Tôi muốn mở 01 cửa hàng kinh doanh buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để tăng thêm thu nhập trong gia đình, vậy tôi cần làm thủ tục môi trường gì và thực hiện ở đâu?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:33:46 ngày 25/11/2019
Chi tiết
72
 • Tôi đang có dự định đầu tư xây dựng 01 trang trại chăn nuôi heo, vậy tôi phải thực hiện thủ tục môi trường gì và cấp nào phê duyệt?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:33:21 ngày 25/11/2019
Chi tiết
73
 • Hiện nay tôi đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Tôi muốn cho một người khác thuê doanh nghiệp này. Như vậy tôi phải tiến hành các thủ tục gì với cơ quan nhà nước có thẩm quyền?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:32:51 ngày 25/11/2019
Chi tiết
74
 • Xác định số tiền đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:32:47 ngày 25/11/2019
Chi tiết
75
 • Công ty tôi nằm trong KCN, có hợp đồng đấu nối xả thải đến khu xử lý nước thải tập trung của KCN, đóng phí xử lý theo lượng nước thải theo quy định trong hợp đồng, như vậy công ty tôi có cần phải đóng phí bảo vệ môi trường nữa hay không, và cần khai báo gì không? (Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, đấu nối nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu có phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải không?)
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:32:21 ngày 25/11/2019
Chi tiết