Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 404 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
46
 • Giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi và chấm dứt hiệu lực trong trường hợp nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:55:32 ngày 25/11/2019
Chi tiết
47
 • Nguyên tắc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản là như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:54:55 ngày 25/11/2019
Chi tiết
48
 • Quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:54:20 ngày 25/11/2019
Chi tiết
49
 • Khu vực khai thác khoáng sản là gì?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:53:46 ngày 25/11/2019
Chi tiết
50
 • Diện tích khu vực thăm dò khoáng sản được quy định như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:53:15 ngày 25/11/2019
Chi tiết
51
 • Phân loại khu vực khoáng sản?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:52:35 ngày 25/11/2019
Chi tiết
52
 • Khai thác tận thu khoáng sản là gì?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:51:50 ngày 25/11/2019
Chi tiết
53
 • Quy định như thế nào về thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:50:58 ngày 25/11/2019
Chi tiết
54
 • Khi nào thì giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi, chấm dứt hiệu lực?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:50:11 ngày 25/11/2019
Chi tiết
55
 • Nội dung và thời hạn của giấy phép thăm dò khoáng sản bao gồm những gì?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:49:18 ngày 25/11/2019
Chi tiết
56
 • Việc khai thác nước phục vụ sản xuất nông nghiệp có phải xin cấp phép hay không? Nếu có thì nộp hồ sơ tại đâu?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:47:35 ngày 25/11/2019
Chi tiết
57
 • Gia đình tôi được UBND xã bán cho một thửa đất ở năm 1997 (được mua với diện gia đình chính sách: Bố là thương binh chống Pháp và gia đình có 2 con dâu trở lên) cho tới nay đã 21 năm gia đình đã nhiều lần làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn chưa được giải quyết với lý do là đất cấp sai thẩm quyền, mặc dù UBND xã đã làm tờ trình lý do cấp sai. Vậy chúng tôi phải làm thế nào để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:46:49 ngày 25/11/2019
Chi tiết
58
 • Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không phải đăng ký, không phải xin phép?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:46:06 ngày 25/11/2019
Chi tiết
59
 • Hiện nay, gia đình tôi có một miếng đất đã sử dụng ổn định, lâu dài từ năm 1969 đến nay, nhưng chỉ có giấy tờ công nhận của chế độ cũ và hiện tại gia đình tôi muốn làm thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không và có phải nộp tiền sử dụng đất không?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:45:17 ngày 25/11/2019
Chi tiết
60
 • Nếu chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì doanh nghiệp có thể tiến hành làm hồ sơ xin cấp Giấy phép xả thải được không? Thủ tục như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:44:57 ngày 25/11/2019
Chi tiết