Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 399 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
46
 • Phân loại khu vực khoáng sản?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:52:35 ngày 25/11/2019
Chi tiết
47
 • Khai thác tận thu khoáng sản là gì?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:51:50 ngày 25/11/2019
Chi tiết
48
 • Quy định như thế nào về thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:50:58 ngày 25/11/2019
Chi tiết
49
 • Khi nào thì giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi, chấm dứt hiệu lực?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:50:11 ngày 25/11/2019
Chi tiết
50
 • Nội dung và thời hạn của giấy phép thăm dò khoáng sản bao gồm những gì?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:49:18 ngày 25/11/2019
Chi tiết
51
 • Việc khai thác nước phục vụ sản xuất nông nghiệp có phải xin cấp phép hay không? Nếu có thì nộp hồ sơ tại đâu?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:47:35 ngày 25/11/2019
Chi tiết
52
 • Gia đình tôi được UBND xã bán cho một thửa đất ở năm 1997 (được mua với diện gia đình chính sách: Bố là thương binh chống Pháp và gia đình có 2 con dâu trở lên) cho tới nay đã 21 năm gia đình đã nhiều lần làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn chưa được giải quyết với lý do là đất cấp sai thẩm quyền, mặc dù UBND xã đã làm tờ trình lý do cấp sai. Vậy chúng tôi phải làm thế nào để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:46:49 ngày 25/11/2019
Chi tiết
53
 • Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không phải đăng ký, không phải xin phép?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:46:06 ngày 25/11/2019
Chi tiết
54
 • Hiện nay, gia đình tôi có một miếng đất đã sử dụng ổn định, lâu dài từ năm 1969 đến nay, nhưng chỉ có giấy tờ công nhận của chế độ cũ và hiện tại gia đình tôi muốn làm thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không và có phải nộp tiền sử dụng đất không?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:45:17 ngày 25/11/2019
Chi tiết
55
 • Nếu chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì doanh nghiệp có thể tiến hành làm hồ sơ xin cấp Giấy phép xả thải được không? Thủ tục như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:44:57 ngày 25/11/2019
Chi tiết
56
 • Xin hỏi có bao nhiêu loại giấy phép tài nguyên nước và nội dung thể hiện trên giấy phép?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:43:35 ngày 25/11/2019
Chi tiết
57
 • Gia đình tôi khai hoang một mảnh đất, sinh sống và đã làm nhà ở 100m2 trên thửa đất đó từ trước năm 1982, nhưng không có giấy tờ. Xin hỏi, thửa đất gia đình tôi đang sinh sống có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:42:58 ngày 25/11/2019
Chi tiết
58
 • Gia đình tôi hiện đang sinh sống trên mảnh đất mua lại của 1 gia đình tại phường Tân Hòa từ ngày 1/11/1986 đến nay (chỉ có giấy tờ viết tay giữa hai bên) chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy gia đình tôi có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không, nếu có thì thủ tục như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:41:38 ngày 25/11/2019
Chi tiết
59
 • Đề nghị hướng dẫn về trách nhiệm giám sát dự án đầu tư công của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:39:20 ngày 25/11/2019
Chi tiết
60
 • Ở cấp tỉnh, cơ quan nào là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:38:36 ngày 25/11/2019
Chi tiết