Có được làm quán cafe trên đất DKV không?

Đặng Gia Thái — lúc 22:37:39 ngày 29/03/2023

Gia đình tôi cũng như vài trăm hộ khác có lô đất ODT tại hẻm 211 Phạm Văn Đồng, thuộc TDP7 Phường Tan Hòa, Tp.BMT, đều là đất ở đô thị ODT, chưa có quyết định thu hồi và cũng chưa có kế hoạch sử dụng đất, và đã cấp bìa đỏ thổ cư cho từng hộ. Tuy nhiên lại bị quy hoạch thành đất DKV từ 2013 tới nay, nên các hộ dân ở đây không thể xây nhà ở.
Xin hỏi quý cơ quan, mở quán cà phê bằng nhà lắp ghép (có thể di dời bằng xe cẩu) liệu có được cấp phép không ạ? Hoặc có thể ký cam kết và cấp phép có thời hạn không ạ?
Rất mong được lời giải đáp sớm từ quý cơ quan!
Xin trân thành cảm ơn!

Trả lời

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của công dân Đặng Gia Thái qua thư điện tử với nội dung: “Gia đình tôi cũng như vài trăm hộ khác có lô đất ODT tại hẻm 211 Phạm Văn Đồng, thuộc TDP7 phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, đều là đất ở đô thị ODT, chưa có quyết định thu hồi và cũng chưa có kế hoạch sử dụng đất và đã cấp bìa đỏ thổ cư cho từng hộ. Tuy nhiên, lại bị quy hoạch thành đất DKV từ 2013 tới nay, nên các hộ dân ở đây không thể xây nhà ở. Xin hỏi quý cơ quan, mở quán cà phê bằng nhà lắp ghép (có thể di dời bằng xe cẩu) liệu có được cấp phép không? Hoặc có thể ký cam kết và cấp phép có thời hạn không? Rất mong được lời giải đáp sớm từ quý cơ quan! xin chân thành cảm ơn!”.
Qua xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị:
Căn cứ Điều 91 Luật Xây dựng 2014 quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị và Khoản 31 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 91 Luật Xây dựng 2014, quy định cụ thể như sau:
“1. Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
3. Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
4. Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.
5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật này.”.
2. Về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:
Căn cứ Khoản 33 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 94 của Luật Xây dựng 2014 quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, cụ thể như sau:
“1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:
a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền p

Quản trị hệ thống Sở Xây dựng — lúc 06:59:41 ngày 05/04/2023

Quay lại danh sách câu hỏi