Tên đường

Nguyễn Hoàng Hải — lúc 08:25:52 ngày 21/03/2023

Cho hỏi địa chỉ, tên đường chợ Ea Siên và tuyến đường qua chợ

Trả lời

Nội dung câu hỏi của bạn đã được chuyển cho UBND xã Ea Siên và có trả lời như sau: tuyến đường qua Chợ Ea Siên là đường liên xã Ea Siên - Krông Păk và Chợ có địa chỉ tại: Thôn 1A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.

Quản trị Buôn Hồ — lúc 09:12:23 ngày 21/03/2023

Quay lại danh sách câu hỏi