Bản sao giấy khai sinh

Ngô Mỹ Duyên — lúc 10:52:21 ngày 25/11/2022

Dạ cho em hỏi để xin cấp bản sao giấy khai sinh thì cần làm gì sau khi làm mẫu khai sinh online ạ?

Trả lời

bạn có thể đề nghị cấp trích lục gks oline tại motcua.daklak.gov.vn thực hiện mức độ 4

Quản trị cơ quan huyện Krông Ana — lúc 08:24:17 ngày 28/11/2022

Quay lại danh sách câu hỏi