Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Đào Văn Đạt — lúc 10:11:36 ngày 17/11/2022

Tôi đã nộp hồ sơ số 000.00.18.H15-221017-0005 đăng ký chứng chỉ giám sát hạng II, tuy nhiên đã nhiều lần cung cấp bổ sung đầy đủ hồ sơ cho cán bộ tên Huân phòng chất lượng công trình không cấp đúng hạng tôi đã đăng ký, có thái độ hạch sách, vòi vĩnh. Đề nghị sở Xây dựng sớm xem xét, giải quyết thủ tục cá nhân tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn?

Trả lời

Sau khi nghiên cứu nội dung phản ánh và các quy định hiện hành, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk trả lời như sau:
1. Ngày 26/9/2022, công dân Đào Văn Đạt nộp hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Giám sát công tác xây dựng công trình thủy lợi - Hạng II và Quản lý dự án công trình thủy lợi - Hạng III.
Đối với nội dung này Sở Xây dựng đã có văn bản số 2756/SXD-CLCTXD ngày 03/10/2022 về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của công dân Đào Văn Đạt, gửi đến công dân.
2. Đến ngày ngày 17/10/2022, công dân Đào Văn Đạt tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Giám sát công tác xây dựng công trình thủy lợi - Hạng II và Quản lý dự án công trình thủy lợi - Hạng III (hồ sơ số 000.00.18.H15-221017-0005):
Qua xem xét hồ sơ, đối chiếu với các quy định liên quan, chuyên viên Trần Nam Huân (Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề) xét thấy công dân Đào Văn Đạt đảm bảo điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án công trình thủy lợi - Hạng III và không đảm bảo điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình thủy lợi - Hạng II. Nguyên nhân: Hồ sơ cá nhân kê khai từ tháng tháng 8/2022 đến nay làm giám sát trưởng 02 công trình thủy lợi cấp II, không đảm bảo điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo chứng chỉ hành nghề đã được cấp của cá nhân là giám sát công tác xây dựng công trình thủy lợi - Hạng III, quy định tại Mục 4 - Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Theo báo cáo của chuyên viên Trần Nam Huân, khi kiểm tra hồ sơ nhận thấy 02 công trình công dân Đào Văn Đạt kê khai làm Giám sát trưởng chỉ là hạng mục công trình của công trình thủy lợi cấp II (02 hạng mục công trình kênh thuộc công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Pách Thượng), có thể khi kê khai công dân Đào Văn Đạt có sự nhầm lẫn giữa cấp công trình chính và cấp của hạng mục công trình. Do vậy có gọi điện duy nhất 1 lần cho công dân Đào Văn Đạt để trao đổi xác định lại cấp của 02 hạng mục công trình trên. Công dân Đào Văn Đạt trả lời sẽ kiểm tra lại nhưng sau đó không có ý kiến phản hồi và cũng không cung cấp, bổ sung hồ sơ nào cho chuyên viên Trần Nam Huân như nội dung phản ánh. Việc gọi điện thoại cho công dân Đào Văn Đạt chỉ có mục đích xác định làm rõ hơn nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ, tránh việc nhầm lẫn dẫn đến việc trả lại hồ sơ nhiều lần, ảnh hưởng tới công dân. Trong quá trình trao đổi qua điện thoại, không có thái độ hạch sách, vòi vĩnh nào đối với công dân Đào Văn Đạt như nội dung nêu trong đơn. Chuyên viên Trần Nam Huân và công dân Đào Văn Đạt cũng không tiếp xúc với nhau.
(nội dung chi tiết Sở Xây dựng gửi văn bản phản hồi đến công dân qua địa chỉ email cá nhân).
Trân trọng!

Quản trị hệ thống Sở Xây dựng — lúc 15:38:08 ngày 28/11/2022

Quay lại danh sách câu hỏi