Lý lịch tư pháp

Hoàng văn thiện — lúc 17:04:05 ngày 25/05/2021

Tôi có đăng ký làm lý lịch tư pháp vào ngày 18/2/2021 đến nay vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào .
Tôi muốn biết tôi cần bổ sung thêm gì không ?
Hay tôi chưa đủ tiêu chuẩn để được cấp mong được phản hồi sớm

Trả lời

Ngày 18/02/2021, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Ông; mã số hồ sơ: 1398 (thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày 11/3/2021).
Thực hiện quy định của pháp luật về thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, sau khi nhận hồ sơ của Ông, Sở Tư pháp đã đề nghị Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tra cứu, xác minh. Ngày 10/3/2021, Sở Tư pháp đã nhận được Công văn của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Theo đó, trường hợp của Ông có án tích, phải xác minh thêm nên chưa có đủ căn cứ để cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Vậy, Sở Tư pháp Thông báo cho Ông biết, đề nghị ông phối hợp cung cấp thông tin, giấy tờ liên quan để giải quyết. Kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được trả ngay sau khi có đủ căn cứ để cấp Phiếu lý lịch tư pháp./.
(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng Hành chính - Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; điện thoại: 0262.3959.126) Trân trọng!

Quản trị hệ thống Sở Tư pháp — lúc 09:52:03 ngày 11/08/2021

Quay lại danh sách câu hỏi