Cấp lại giấy phép lái xe

Y Khôn Êban — lúc 17:35:45 ngày 01/04/2021

Tôi bị mất giấy phép lái xe hạng a1. Vậy tôi cần phải làm những giấy tờ gì để được cấp lại ạ ???

Trả lời

Bạn mang hồ sơ đến 09 Nguyễn Tất Thành, Tp. BMT để được giải quyết

Hồ Văn Thành — lúc 17:00:10 ngày 07/04/2021

Quay lại danh sách câu hỏi