Cấp đổi căn cước công dân

Đào Trúc Quỳnh Giang — lúc 17:09:58 ngày 11/05/2020

Tôi năm nay 24 tuổi, hiện Chứng minh nhân dân của tôi bị cũ, tôi có nhu cầu đổi mới thì sẽ cấp đổi Chứng minh nhân dân hay Căn cước công dân? Địa chỉ nơi cấp Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hiện tại ở đâu?

Trả lời

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (09 Nguyễn Tất Thành) thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử đối với các trường hợp công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh đã có thông tin đầy đủ, chính xác trong dữ liệu dân cư, trước mắt ưu tiên cấp cho các đối tượng sau:
1) Các trường hợp chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng;
2) Công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp CMND;
3) Công dân đã được cấp CMND nhưng CMND hư hỏng, mờ nhòe, rách nát không sử dụng được và các trường hợp CMND hết hạn sử dụng;
4) Công dân đã được cấp CMND nhưng bị mất;
5) Công dân đã được cấp CMND nhưng có sự thay đổi thông tin trong CMND;
Theo quy định của Bộ Công an, thời hạn trả thẻ CCCD như sau:
- Công dân có hộ khẩu thường trú tại TP.Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ: Không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, đổi thẻ CCCD; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại thẻ CCCD.
- Công dân có hộ khẩu thường trú tại các huyện: Không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.
Tuy nhiên, hiện nay do hệ thống cấp CCCD gắn chíp điện tử chưa được triển khai đồng bộ, chưa đáp ứng đủ năng lực tiếp nhận, xử lý thẻ CCCD trên toàn quốc (việc hoàn chỉnh và in thẻ CCCD được thực hiện tại Hà Nội), vì vậy thời gian trả kết quả có thể kéo dài hơn so với quy định. Ngay khi có kết quả, Công an sẽ liên hệ trực tiếp với công dân qua số điện thoại để lên nhận thẻ CCCD.
Trường hợp quá thời gian trả thẻ CCCD, nhưng công dân có nhu cầu cấp Giấy xác nhận số CMND để thực hiện các giao dịch cấp thiết thì liên hệ với cán bộ Công an để được hướng dẫn.
Trân trọng!

Hoàng Thị Tâm — lúc 11:01:25 ngày 23/02/2021

Quay lại danh sách câu hỏi