Nêu trình tự giải quyết thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo (đối với trường hợp xây dựng mới)?

FAQs — lúc 09:02:48 ngày 25/11/2019

Nêu trình tự giải quyết thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng công
trình tôn giáo (đối với trường hợp xây dựng mới)?

Trả lời

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Đắk Lắk, số 15 Hùng Vương - Phường Tự An - thành phố Buôn Ma Thuột.
Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ: https://motcua.daklak.gov.vn/
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đảm bảo theo quy định thì viết giấy hẹn theo thời gian quy định. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bằng phiếu hướng dẫn để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển thông tin hồ sơ đến Lãnh đạo Sở để có ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Phòng chuyên môn xử lý. Hồ sơ được chuyển đến các Phòng chuyên môn để xử lý, giải quyết sau khi có phiếu chuyển của Lãnh đạo Sở.
Bước 3: Trả kết quả
- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận kết quả từ các Phòng chuyên môn và kiểm tra việc thực hiện nộp phí, lệ phí theo quy định của các tổ chức, cá nhân trước khi trả kết quả.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (thứ 7, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Quản trị hệ thống — lúc 09:07:57 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi