Mất giấy kết hôn có làm giấy khai sinh được không ạ

Lê Thị loan — lúc 00:50:27 ngày 04/09/2022

Mat giấy kết hôn có Làm giấy khai sinh được không ạ

Trả lời

bạn mất giấy đk kết hôn có thể về ub xã nơi đã đăng ký kh để xin lại giấy đk kh

Quản trị cơ quan huyện Krông Ana — lúc 08:22:43 ngày 28/11/2022

Quay lại danh sách câu hỏi