Chỉ số giá xây dựng

Lê Đình Danh — lúc 16:30:57 ngày 14/08/2022

Ngày 10/8/2022 SXD đã đăng tải các nội dung của Quyết định số 150/QĐ-SXD ngày 9/8/2022 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5, 6, quý II và tháng 7 năm2022 trên địa bản tỉnh Đăk Lăk. Nhưng phụ lục chỉ số giá tháng 5/2022.pdf kèm theo quyết định này đã đăng tải chưa đầy đủ các địa phương trong địa bàn tỉnh.
vì vậy cho chúng tôi phiền đại diện bộ phận quản lý văn thư SXD đăng lại đầy đủ các phụ lục kèm theo để cơ quan chúng tôi có cở sở làm hồ sơ điều chỉnh giá gói thầu liên quan đang thực hiện trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

BQT Sở Xây dựng trân trọng cảm ơn sự phản hồi của công dân, hiện Sở Xây dựng đã cập nhật một số thông tin trong CSG T5,6,7 và QII/2022.

Quản trị hệ thống Sở Xây dựng — lúc 08:45:18 ngày 15/08/2022

Quay lại danh sách câu hỏi