Tôi đã nộp lệ phí đầy đủ 1 triệu đồng để xin Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng III nhưng lại bị hủy

Vũ Văn Thiết — lúc 17:17:33 ngày 19/07/2022

Tôi đã nộp lệ phí đầy đủ 1 triệu đồng để xin Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng III nhưng lại bị hủy với lý do: Không liên lạc được để lên nộp hồ sơ file cứng.
Hôm đó, TT dịch vụ HCC có liên lạc với tôi 1 lần nhưng máy điện thoại của tôi hết pin và đang sạc. Vì vậy, tôi không nghe được.
Việc cán bộ Công chức hủy hồ sơ nộp của tôi như vậy là có phù hợp. Bây giờ tôi phải nộp hồ sơ và liên hệ ra sao? Kính mong cơ quan các cấp có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện để tôi được nộp hồ sơ tiếp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Sở Xây dựng đã cử công chức trực tiếp hướng dẫn qua điện thoại cho công dân!

Quản trị hệ thống Sở Xây dựng — lúc 08:14:54 ngày 25/07/2022

Quay lại danh sách câu hỏi