Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Nguyễn Hữu Kỳ — lúc 07:29:11 ngày 22/04/2022

Ngày 20/4/2022 tôi đã nhận được văn bản số 910/SXD-CLCTXD ngày 18/4/2022 của Sở xây dựng tỉnh Đắk Lắk.
Trong văn bản có nêu 2 nội dung tôi chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ:
1. Theo khoản 3, điều 71 nghị định 15/2021/NĐ-CP Thiếu quyết định ( tôi mới nộp 1 Quyết định).
2. Cá nhân chưa có chứng chỉ hành nghề giám sát theo quy định tại điều 148 Luật xây dựng ngày 18/6/2014, sửa đổi bổ sung bởi khoản 53, điều 1 luật sửa đổi.
Tôi xin có ý kiến như sau:
Từ tháng 02/2010 đến 27/07/2021 tôi đã được Sở xây dựng tỉnh yên bái cấp cho tôi 2 lần, lần gần nhất hết hạn ngày 27/7/2021. Do chủ quan việc chứng chỉ hết hạn thì phải thi lại như cấp mới nên trong đơn đăng ký tôi nêu thiếu thông tin này. Tháng 5/2021 tôi đã gửi hồ sơ và chứng chỉ cũ về Sở xây dựng Yên Bái để đăng ký xin cấp chứng chỉ, nhưng do điều kiện gia đình đã chuyển hẳn về Đắk Lắk , dịch bệnh nên đi lại khó khăn nên tôi nộp hồ sơ xin cấp tại Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk. Việc tôi nộp chứng chỉ gốc về Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái thì bộ phận hành chính công của tỉnh Yên Bái có thể xác nhận qua số điện thoại Phùng Thị Tú 0985076123.

Trả lời

Đã cử công chức hướng dẫn, trao đổi trực tiếp với công dân!

Quản trị hệ thống Sở Xây dựng — lúc 07:51:12 ngày 05/05/2022

Quay lại danh sách câu hỏi