Hỏi về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Nguyễn Tuấn Vũ — lúc 08:19:32 ngày 08/02/2022

Vừa rồi có nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, tuy nhiên được hẹn là khi nào có thông báo mới tiếp nhận hồ sơ. Vậy cho hổi phải theo dõi thông báo ở đâu để biết thời gian tiếp nhận hồ sơ ạ. Xin Cám ơn

Trả lời

Chào bạn, với nội dung bạn hỏi Sở Xây dựng thông tin như sau:
Các thông tin liên quan đến nội dung bạn hỏi cũng như các thông tin khác được Sở đăng tải tại mục Thông báo trên trang thông tin điện tử (website) tại địa chỉ: www.soxaydung.daklak.gov.vn bạn vui lòng truy cập địa chỉ nêu để biết thông tin!
Trân trọng.

Quản trị hệ thống Sở Xây dựng — lúc 08:54:57 ngày 09/02/2022

Quay lại danh sách câu hỏi