Thời gian giải quyết và trả kết quả

Adrơng Y Sai — lúc 18:20:16 ngày 13/07/2021

Sao tôi nộp hồ sơ đề nghị cấp lý lịch tư pháp qua bưu điện huyện từ ngày 17/6/2021 đến nay 13/7/2021 chưa có kết quả? Mà không nghe thông báo hồ sơ bị trả lại hay đã nhận rồi qua số đt hay gmail gì cả?

Trả lời

Mọi thông tin liên quan đến việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp, vui lòng liên hệ số điện thoại: 0262.3650650 - bấm số 14, gặp bộ phận giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp để biết. Cảm ơn.

Quản trị hệ thống Sở Tư pháp — lúc 09:42:18 ngày 11/08/2021

Quay lại danh sách câu hỏi