Miễn tập sự đối với viên chức

Đặng Hữu Dũng — lúc 11:13:02 ngày 22/12/2023

Kính gửi quý lãnh đạo!
Ngày 1/6/2016 tôi được hợp đồng với chức danh giáo viên Toán bậc Trung Học Cơ Sở và được đóng bảo giểm xã hội bắt buộc với chức danh giáo viên trung học cơ sỡ hạng 3 cũ ( V07.04.12) hệ số 2,1. Tháng 3/ 2023 tôi tham gia kỳ thi tuyển viên chức tại UBND huyện Cư M’gar và được trúng tuyển. Nhưng khi có quyết định tuyển thì tôi phải tập sự 12 tháng.
Theo khoản 5 điều 21 của nghị định 115/2020/NĐ-CP thì tôi thấy trường hợp của tôi được miễn chế độ tập sự.
Vì là giáo viên hợp đồng nên tôi không được nâng bậc lương theo quy định.
Vậy quý cơ quan cho tôi hỏi trường hợp của tôi có rơi vào trường hợp miễn tập sự không?
Và tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Khoản 5, Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức trước khi bổ nhiệm.
Việc xác định thời gian công tác và xếp lương thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý viên chức. Vì vậy đề nghị ông Đặng Hữu Dũng liên hệ với UBND huyện Cư M’gar để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.

Nguyễn Thị Thảo — lúc 10:58:03 ngày 25/12/2023

Quay lại danh sách câu hỏi