Về giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Nguyễn anh quốc — lúc 13:08:46 ngày 08/12/2023

Mình đã có làm đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, ở trên trang thông tin hồ sơ đã thấy trả về kết quả. Nhưng trong file kết quả lại không có chữ ký xác nhận của Phó Chủ Tịch uỷ ban. Cho mình hỏi vậy là giấy tờ vẫn đang trong quá trình làm việc hay là do sơ sót ạ?

Trả lời

Nội dung câu hỏi của bạn đã được chuyển đến UBND xã Cư Bao và có trả lời theo đường dẫn sau:
https://buonho.daklak.gov.vn/van-ban/bc-228-ubnd-xa-cu-bao-758.html

Quản trị Buôn Hồ — lúc 15:03:24 ngày 12/12/2023

Quay lại danh sách câu hỏi