CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 220 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 2.000720.000.00.00.H15 Thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch
92 2.001240.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
93 1.003226.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
94 1.009997.000.00.00.H15 Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp Trung ương, cấp tỉnh Hoạt động xây dựng
95 1.001731.000.00.00.H15 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
96 2.000744.000.00.00.H15 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
97 H.2.000777.000.00.00.H15 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
98 2.001050.000.00.00.H15 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
99 2.000395.000.00.00.H15 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý Đất đai
100 1.001622.000.00.00.H15 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Giáo dục và Đào tạo
101 1.001639.000.00.00.H15 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục và Đào tạo
102 1.003702.000.00.00.H15 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo
103 1.004438.000.00.00.H15 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục và Đào tạo
104 1.004439.000.00.00.H15 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và Đào tạo
105 1.004440.000.00.00.H15 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo