CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 227 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
211 TCBC - 001 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Tổ chức, biên chế
212 TCBC - 002 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Tổ chức, biên chế
213 1.004498.000.00.00.H15 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
214 1.008092.000.00.00.H15 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Văn hóa cơ sở
215 1.000831.000.00.00.H15 Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
216 1.001029.000.00.00.H15 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
217 1.009906.000.00.00.H15 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
218 1.009908.000.00.00.H15 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở Phòng cháy, chữa cháy
219 PCCC-04 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
220 1.009905.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
221 1.009909.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng cháy, chữa cháy
222 1.009910.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng cháy, chữa cháy
223 1.009911.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng cháy, chữa cháy
224 1.009912.000.00.00.H15 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Phòng cháy, chữa cháy
225 H-CMND-1 Cấp mới chứng minh nhân dân 9 số Cấp, quản lý chứng minh nhân dân