CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 122 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.002191.000.00.00.H15 Phục hồi danh dự(cấp tỉnh) Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước
2 1.001071.000.00.00.H15 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng
3 1.001877.000.00.00.H15 Thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Công chứng
4 2.001815.000.00.00.H15 Cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
5 1.009284.000.00.00.H15 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc (cấp tỉnh) Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
6 2.000635.000.00.00.H15 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Sở Tư pháp Hộ tịch.
7 2.000505.000.00.00.H15 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp
8 2.002349.000.00.00.H15 Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Sở Tư pháp Nuôi con nuôi
9 2.001895.000.00.00.H15 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch
10 1.002626.000.00.00.H15 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
11 1.008889.000.00.00.H15 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Trọng tài thương mại
12 1.000614.000.00.00.H15 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
13 2.002193.000.00.00.H15 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước
14 2.000488.000.00.00.H15 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp
15 2.002039.000.00.00.H15 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch