CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 313 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 H.1.004650.000.00.00.H15 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Văn hóa cơ sở
62 1.001776.000.00.00.H15 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hội
63 H.2.000913.000.00.00.H15 Chứng thực việc sửa đổi, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
64 X.2.000927.000.00.00.H15 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
65 1.009994.000.00.00.H15 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của cấp Trung ương, cấp tỉnh Hoạt động xây dựng
66 H-KHDT04 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu công trình thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện Tài chính - Kế hoạch
67 2.000162.000.00.00.H15 Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
68 2.000633.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
69 1.004646.000.00.00.H15 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Gia đình
70 2.001786.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
71 2.000385.000.00.00.H15 Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" Thi đua khen thưởng.
72 1.000748.000.00.00.H15 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho gia đình Thi đua khen thưởng.
73 1.003757.000.00.00.H15 Đổi tên hội Tổ chức phi chính phủ
74 1.001758.000.00.00.H15 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
75 H.2.000927.000.00.00.H15 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực