CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 302 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
301 1.000954.000.00.00.H15 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
302 1.001029.000.00.00.H15 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa cơ sở