CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 304 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
166 1.003635.000.00.00.H15 Thông báo tổ chức lễ hội Cấp Quận/huyện Văn hóa
167 1.003645.000.00.00.H15 Đăng ký tổ chức lễ hội Cấp Quận/huyện Văn hóa
168 1.000933.000.00.00.H15 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
169 1.003622.000.00.00.H15 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
170 2.000440.000.00.00.H15 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
171 1.001120.000.00.00.H15 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
172 2.001052.000.00.00.H15 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
173 1.006714.000.00.00.H15 Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và mai táng phí) Cấp Quận/huyện Tư pháp - Hộ tịch
174 1.000094.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Quận/huyện Tư pháp - Hộ tịch
175 1.000419.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Cấp Quận/huyện Tư pháp - Hộ tịch
176 2.000575.000.00.00.H15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh (do mất, rách, nát) Cấp Quận/huyện Tài chính - Kế hoạch
177 1.003140.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận/huyện Gia đình
178 1.004873.000.00.00.H15 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp Quận/huyện Tư pháp - Hộ tịch
179 1.007073.000.00.00.H15 Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Cấp Quận/huyện Tư pháp - Hộ tịch
180 2.000756.000.00.00.H15 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp - Hộ tịch