CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1639 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1636 1.009912.000.00.00.H15 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Phòng cháy, chữa cháy
1637 H-CMND-1 Cấp mới chứng minh nhân dân 9 số Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
1638 H-CMND-2 Cấp lại Chứng minh nhân dân 9 số Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
1639 H-CMND-3 Cấp đổi chứng minh nhân dân 9 số Cấp, quản lý chứng minh nhân dân