CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1621 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1621 1.000954.000.00.00.H15 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở