CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1625 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1531 1.002464.000.00.00.H15 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
1532 2.000968.000.00.00.H15 Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
1533 1.004488.000.00.00.H15 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Phòng, chống HIV/AIDS
1534 2.000982.000.00.00.H15 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D Trang thiết bị y tế
1535 2.000985.000.00.00.H15 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Trang thiết bị y tế
1536 1.000844.000.00.00.H15 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Y tế dự phòng & môi trường
1537 1.002467.000.00.00.H15 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm Y tế dự phòng & môi trường
1538 1.004461.000.00.00.H15 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Y tế dự phòng & môi trường
1539 1.004471.000.00.00.H15 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Y tế dự phòng & môi trường
1540 1.004477.000.00.00.H15 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự Y tế dự phòng & môi trường
1541 1.004607.000.00.00.H15 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng & môi trường
1542 1.003958.000.00.00.H15 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế dự phòng & môi trường
1543 SYT-YTDP-01 Công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với cơ sở y tế thuộc thẩm quyền Sở Y tế Y tế dự phòng & môi trường
1544 2.001924.000.00.00.H15 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại
1545 1.005459.000.00.00.H15 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Giải quyết tố cáo