CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1649 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 2.000449.000.00.00.H15 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội vụ Thi đua khen thưởng
17 2.001721.000.00.00.H15 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Công An tỉnh Đăk Lăk Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
18 1.009321.000.00.00.H15 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức, biên chế
19 2.001688.000.00.00.H15 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về hội
20 2.001567.000.00.00.H15 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
21 2.000287.000.00.00.H15 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Sở Nội vụ Thi đua khen thưởng
22 2.001683.000.00.00.H15 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
23 1.010196.000.00.00.H15 Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
24 1.009320.000.00.00.H15 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức, biên chế
25 1.003960.000.00.00.H15 Phê duyệt điều lệ hội Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về hội
26 2.001590.000.00.00.H15 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
27 1.000924.000.00.00.H15 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội vụ Thi đua khen thưởng
28 1.003999.000.00.00.H15 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
29 1.010195.000.00.00.H15 Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
30 2.000465.000.00.00.H15 Thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Sở Nội vụ Chính quyền địa phương