CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 109 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002165.000.00.00.H15 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Bồi thường nhà nước
2 X.2.000815.000.00.00.H15 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
3 1.002143.000.00.00.H15 Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công LĐTBXH-Chính sách người có công
4 1.002252.000.00.00.H15 Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần cho thân nhân người có công với cách mạng từ trần LĐTBXH-Chính sách người có công
5 1.002429.000.00.00.H15 Giải quyết chế độ người Hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày LĐTBXH-Chính sách người có công
6 1.002440.000.00.00.H15 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế LĐTBXH-Chính sách người có công
7 1.003423.000.00.00.H15 Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng LĐTBXH-Chính sách người có công
8 1.004888.000.00.00.H15 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
9 1.000689.000.00.00.H15 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Tư pháp - Hộ tịch
10 1.003583.000.00.00.H15 Đăng ký khai sinh lưu động Tư pháp - Hộ tịch
11 2.002228.000.00.00.H15 Chấm dứt tổ hợp tác Tài chính - Kế hoạch
12 2.001457.000.00.00.H15 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
13 1.000775.000.00.00.H15 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng.
14 2.000794.000.00.00.H15 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao
15 X.2.000884.000.00.00.H15 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực