CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004363.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
2 1.004346.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
3 1.004509.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
4 1.004493.000.00.00.H15 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
5 1.003984.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
6 1.007931.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
7 1.007932.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
8 1.007933.000.00.00.H15 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
9 1.008003.000.00.00.H15 Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính Trồng trọt và Bảo vệ thực vật