CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực Cấp phép Tổ chức Hội nghi, Hội thảo
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan tham mưu: Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đắk Lắk.
Cách thức thực hiện
Đơn vị thực hiện TTHC có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả theo 01 trong 03 hình thức sau:
+ Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
+ Qua dịch vụ Bưu chính công ích.
+ Trực tuyến qua hệ thống một cửa điện tử liên thông tại địa chỉ http://dichvucong.daklak.gov.vn.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Đơn vị tổ chức gửi đẩy đủ hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ: 09 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại website: https://dichvucong.daklak.gov.vn/. Thời hạn nộp hồ sơ ít nhất 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức.
- Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên quan. Tổng hợp ý kiến và trình UBND tỉnh sau khi có đầy đủ các ý kiến của các cơ quan, địa phương liên quan. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
- Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định về việc cho phép hoặc không cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.
- Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk thông báo, trả kết quả cho đơn vị tổ chức, đồng gửi cho các cơ quan, địa phương liên quan.
Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc

 

Phí

Không có.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

+ Công văn xin phép tổ chức.

+ Đề án tổ chức (Mẫu 01 tại Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

+ Văn bản ý kiến của các cơ quan liên quan trong trường hợp các quy định pháp luật khác có yêu cầu.

+ Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Các hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc các trường hợp nêu tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, bao gồm:
- Hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế.
- Hội nghị, hội thảo có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề về chủ quyền, an ninh quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền con người hoặc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.
Căn cứ pháp lý
- Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
- Công văn số 825/BNG-CNV ngày 10/3/2020 của Bộ Ngoại giao về việc đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định 729/QĐ-BNG ngày 10/4/2020 của Bộ Ngoại giao về việc công bố thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đề án tổ chức theo Mẫu 01 tại Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Tải về

Kết quả thực hiện

Văn bản trả lời về việc cho phép hoặc không cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.