Một phần (Trực tuyến)  Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong siêu thị và trung tâm thương mại

Ký hiệu thủ tục: 1.011327
Lượt xem: 4490
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk, số 09 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.daklak.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong siêu thị và trung tâm thương mại

Phí

Phí thẩm định: (quy định tại Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính)

+ Đối với cơ sở phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở.

+ Đối với cơ sở phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở

Số: 1765/SCT-VP

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm

Bước 1: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (số 09 Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Bước 2: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ, trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở.

Trường hợp quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị. Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ mới để được cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu cầu.

Bước 3: Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm thành lập đoàn thẩm định và lập Biên bản thẩm định theo Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 03 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục, đoàn thẩm định phải ghi rõ nội dung, yêu cầu và thời gian khắc phục vào Biên bản thẩm định với thời hạn khắc phục không quá 30 ngày.

Sau khi có báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở, trong thời hạn 05 ngày làm việc, đoàn thẩm định đánh giá kết quả khắc phục và ghi kết luận vào Biên bản thẩm định. Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp kết quả khắc phục không đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo kết quả thẩm định cơ sở không đạt yêu cầu bằng văn bản cho cơ sở và cho cơ quan quản lý địa phương.

Trường hợp kết quả thẩm định không đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc đổi tên chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận phải còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi đó đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC theo thời gian trên giấy hẹn trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quy định tại Mẫu số 01 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở);

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở;

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quy định tại Mẫu số 01 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP Tải về

Đối tượng thực hiện TTHC là cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống trong siêu thị và trung tâm thương mại