Loading...

Tìm thấy tổng số 72 hồ sơ

STT
Số VB
Đơn vị
Hồ sơ
Tình trạng
Văn bản
16
01/TXL-UBND
 UBND huyện Ea Hleo
 • NGÔ TÙNG TUYÊN
 • , Xã Ea Wy, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.30.65.H15-240531-0002
 • 1.000894.000.00.00.H15 - Thủ tục đăng ký kết hôn
  1.000894.000.00.00.H15
  1 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 31/05/2024 10:05:55
  - Hạn xử lý: 03/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 03/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 04/06/2024 07:10:31
  - Ngày trả KQ: 04/06/2024 07:32:31
17
43
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN VĂN HUYỄN
 • Thôn Hạ Điền, Xã Xuân Phú, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 007.06.14.H15-240515-0126
 • 2.000889.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  2.000889.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 15/05/2024 15:37:23
  - Hạn xử lý: 04/06/2024 16:09:43
  - Ngày hẹn trả: 04/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 05/06/2024 16:50:07
  - Ngày trả KQ: 19/06/2024 17:05:02
18
36
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • LÊ QUANG TIẾN
 • , Xã Hòa An, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 013.06.14.H15-240502-0029
 • 2.000889.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  2.000889.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 02/05/2024 10:46:33
  - Hạn xử lý: 05/06/2024 07:49:12
  - Ngày hẹn trả: 05/06/2024 11:30:00
  - Ngày có KQ: 06/06/2024 07:59:07
  - Ngày trả KQ: 06/06/2024 07:59:07
19
34
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • DƯƠNG THỊ HẢI
 • Thôn 2A, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 013.06.14.H15-240530-0041
 • 1.004206.000.00.00.H15 - Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
  1.004206.000.00.00.H15
  4 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 30/05/2024 11:01:28
  - Hạn xử lý: 05/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 05/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 06/06/2024 09:41:10
  - Ngày trả KQ: 06/06/2024 09:41:10
20
150
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • LÊ PHƯỚC CƯỜNG (UQ) - NGUYỄN XUÂN THỦY
 • TDP 7, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240527-0201
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 27/05/2024 16:10:02
  - Hạn xử lý: 06/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 06/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 05/06/2024 09:59:03
  - Ngày trả KQ: 05/06/2024 18:04:28
21
38
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • HUỲNH ĐỨC HÙNG
 • , Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 013.06.14.H15-240520-0100
 • 2.000889.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  2.000889.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 20/05/2024 16:35:06
  - Hạn xử lý: 07/06/2024 15:14:09
  - Ngày hẹn trả: 07/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 10/06/2024 08:11:48
  - Ngày trả KQ: 10/06/2024 08:11:48
22
39
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • LÊ THỊ THU HIỀN
 • 487/2/13 Nguyễn Văn Cừ, Tổ dân phố 5, Phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 013.06.14.H15-240517-0037
 • 2.000889.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  2.000889.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 17/05/2024 10:24:17
  - Hạn xử lý: 07/06/2024 15:57:54
  - Ngày hẹn trả: 07/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 11/06/2024 16:00:42
  - Ngày trả KQ: 11/06/2024 16:00:42
23
152
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • MAI THỊ HỒNG
 • SỐ NHÀ 704 A, ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT, LIÊN GIA 3, TỔ DÂN PHỐ 14, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240528-0094
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 28/05/2024 10:15:13
  - Hạn xử lý: 07/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 07/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 06/06/2024 17:32:04
  - Ngày trả KQ: 07/06/2024 17:47:57
24
145
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN VĂN GIANG
 • SỐ NHÀ 34A, ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI, TỔ DÂN PHỐ 6, Thị trấn Phước An, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240529-0052
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 29/05/2024 08:59:23
  - Hạn xử lý: 10/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 10/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 30/05/2024 09:31:56
  - Ngày trả KQ: 30/05/2024 13:15:58
25
122
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN ĐỨC VŨ
 • THÔN LÔ 13, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240507-0055
 • QLDD-50 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp thực hiện đồng thời với thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  QLDD-50
  25 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 07/05/2024 09:25:10
  - Hạn xử lý: 11/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 11/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 17/05/2024 15:01:20
  - Ngày trả KQ: 31/05/2024 16:55:39
26
154
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN VĂN HIỆU (CON) - NGUYỄN THỊ HOÃN
 • 50 TÔ HIỆU, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240528-0120
 • QLDD-63 - Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) thực hiện đồng thời thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
  QLDD-63
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 28/05/2024 11:01:29
  - Hạn xử lý: 11/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 11/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 07/06/2024 11:24:28
  - Ngày trả KQ: 11/06/2024 22:03:33
27
92/TB-STP
 Sở Tư pháp
 • TRẦN QUỐC TRÍ
 • 116 Lê Quý Đôn, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.16.H15-240523-0048
 • 2.000488.000.00.00.H15 - Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
  2.000488.000.00.00.H15
  15 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 23/05/2024 14:44:11
  - Hạn xử lý: 13/06/2024 14:44:11
  - Ngày hẹn trả: 13/06/2024 14:44:11
  - Ngày có KQ: 14/06/2024 07:00:00
28
93/TB-STP
 Sở Tư pháp
 • NGUYỄN HỒNG PHÚC
 • thôn 10
 • Số hồ sơ: 000.00.16.H15-240520-0029
 • 2.000488.000.00.00.H15 - Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
  2.000488.000.00.00.H15
  15 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 24/05/2024 13:21:19
  - Hạn xử lý: 14/06/2024 13:30:00
  - Ngày hẹn trả: 14/06/2024 13:30:00
  - Ngày có KQ: 18/06/2024 17:48:52
  - Ngày trả KQ: 18/06/2024 17:48:52
29
156
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • H ĐUÊ NIÊ
 • Buôn Cuôr Kăp, Xã Hòa Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240605-0137
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 05/06/2024 13:44:34
  - Hạn xử lý: 17/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 17/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 07/06/2024 16:25:55
  - Ngày trả KQ: 10/07/2024 22:10:39
30
163
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • H' HŎNG NIÊ (CON)
 • BUÔN HDRAT, Xã Ea Kao, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 001.06.14.H15-240606-0116
 • 1.004193.000.00.00.H15 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
  1.004193.000.00.00.H15
  8 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 06/06/2024 09:54:10
  - Hạn xử lý: 18/06/2024 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 18/06/2024 17:00:00
  - Ngày có KQ: 14/06/2024 14:46:15
  - Ngày trả KQ: 19/06/2024 17:45:42